PARTNERI
Naj-izvor literature
http://issuu.com/RegionalniTjednik/docs/rt_295
http://issuu.com/RegionalniTjednik/docs/rt_295
Nema zapisa.
Nema zapisa.
Blog
utorak, siječanj 26, 2010
 

     Udruga "POGLED" trenutno broji već više od trideset članova čijih će oko šestero članova na području Međimurske i Varaždinske županije jesenas krenuti u školu,neki od njih već i u drugi razred .Iako se molbe,zamolbe i doslovce "prošnje" za ovaj pothvat javljaju u svim regijama Hrvatske,želimo ovim putem pronaći studente,apsolvente i osobe  koje mogu,žele i ispunjavaju kriterije za obavljanje asistenta u nastavi.
     Asistent u nastavi je prvenstveno tehnička pomoć djeci s teškoćama u razvoju, duž trajanja nastave u školi,uz koje su vezane i  edukacije od strane udruge "Idem" ,te supervizija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu.
     U svijetu je ovaj oblik podrške učenicima s teškoćama u razvoju već odavno uobičajena praksa čime se brojnim osobama (tada djeci) omogućilo i pomoglo da samostalno i samouvjereno krenu u život,osnuju obitelj i rade posao čime su u mogućnosti samostalno brinuti o sebi,što je najveća želja svih nas roditelja koji imamo djecu s ogromnim potencijalima i kojima je potrebna pomoć u usmjeravanju kao i pomoć u razumijevanju njihovih potreba.

                                                                        


udrugapogled @ 08:14 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, rujan 6, 2009
 Udruga za autizam Pogled trenutno broji 37 -ero djece i 3 osobe s autizmom i  više redovnih i članova prijatelja. Budući da smo relativno "mlada"  udruga  i djelujemo na području cijele sjeverozapadne Hrvatske    taj  će  broj  postupno rasti.  Djeca su u rasponu od  2 do 17 god, a u kontaktu smo i sa  još  nekoliko obitelji s  odraslim osobama  s autizmom . Najviše djece  je u školskoj dobi. Sva djeca i osobe  imaju poremećaj autističnog spektra, a poneki uz to i druge poteškoće poput blaže ili teže mentalne retardacije, ADHD, cerebralne  paralize ,epilepsije ,tuberozne skleroze..  Osim ciljeva koji su navedeni u statutu Udruge prvenstveno želimo skupiti roditelje i djecu zbog razmjene iskustva, međusobne podrške i druženja.Želimo upoznati društvo s problemima  djece i osoba   s autizmom te njihovih obitelji ,nedostatku  integracije djece u predškolske i školske ustanove ,problemima u dobivanju stručne i  medicinske pomoći, dijagnoze, rehabilitacije, pronalaženje defektologa i ostalih rehabilitatora , ostvarivanja socijalnih prava djece  i osoba .
     Autizam i ostali poremećaji autističnog spektra su specifični i razlikuju su od djeteta do djeteta zbog čega se teško i uz to prekasno dobiva dijagnoza. Rana intervencija još uvijek ne funkcionira pa se s rehabilitacijom kreće prekasno zbog čega su potrebne drastične promjene u zdravstvu jer su roditelji prepušteni sami sebi i ne dobivaju potrebnu pomoć i vodstvo.
      Mi kao Udruga želimo  i pokušavamo roditelje uputiti specijalistima kod kojih mogu obaviti dijagnostiku , skupiti maksimum stručnih suradnika za rad s djecom i roditeljima, omogućiti osobama s autizmom  da sudjeluju u raznim radionicama i aktivnostima sukladno njihovim mogućnostima  ,tražiti financijska sredstva za pomoć roditeljima u financiranju terapija (defektolog, logoped ,hipoterapija, plivanje...),tražiti financijska sredstva za asistente u vrtiću i nastavi...i dr.
      Želimo upoznati javnost s autizmom kako bi mogli razumjeti našu djecu ,osobe i nas  roditelje , pomoći im u integraciji i socijalizaciji u društvu koje će ih prihvaćati i razumijeti  .Smatramo  vrlo  bitnim kroz razne seminare,stručna predavanja,tribine i dr educirati  patronažne sestre i pedijatre koji su u najranijem kontaktu s djecom i mladim roditeljima da bi pravovremeno mogli intervenirati i maksimalno pomoći djeci  kad je to najpotrebnije,u najranijoj fazi razvoja.


udrugapogled @ 22:44 |Komentiraj | Komentari: 0
Prezentirano na 4. kongresu Međunarodnog udruženja Autism-Europe, Den Haag, 10. svibnja 1992.

Prihvaćeno kao pisana Deklaracija Europskog Parlamenta 3/96 o pravima osoba s autizmom / Strassbourg, 9. svibnja 1996.Osobe s autizmom trebaju imati ista prava i povlastice kao i cijela europska populacija, na primjeren način i u najboljem interesu osoba s autizmom.

Ta prava treba unaprijeđivati, zaštićivati i pratiti prikladnim zakonodavstvom svake države.

Kao prava osoba s autizmom treba uzimati u obzir ona garantirana Deklaracijama Ujedinjenih naroda o pravima osoba s mentalnom retardacijom (1971.) i o pravim osoba s hendikepom (1975.), kao i drugim važnim deklaracijama o ljudskim pravima, a posebno valja uključiti ovdje navedena prava.


1. PRAVO osoba s autizmom na slobodan i ispunjen život do granica njihovih mogućnosti.

2.PRAVO osoba s autizmom na pristupačnu, nepristranu i točnu dijagnozu i procjenu.

3. PRAVO osoba s autizmom na dostupno i primjereno obrazovanje.

4. PRAVO osoba s autizmom (i njihovih zastupnika) na sudjelovanje u donošenju svih odluka koje utječu na njihovu budućnost; želje pojedinca se moraju, koliko je to moguće, utvrditi i poštivati.

5. PRAVO osoba s autizmom na pristupačno i dolično stanovanje.

6.PRAVO osoba s autizmom na opremu, pomoć i usluge podrške neophodne za njihovo puno produktivno življenje s dostojanstvom i neovisnošću.

7.PRAVO osoba s autizmom na prihod ili nadoknadu dostatnu za nabavu odgovarajuće hrane, odjeće, smještaja i zadovoljavanje drugih životnih potreba.

8.PRAVO osoba s autizmom da sudjeluju, koliko je to moguće, u razvitku i upravljanju službama koje pružaju usluge za njihovu dobrobit.

9. PRAVO osoba s autizmom na primjereno savjetovanje i skrb o njihovom fizičkom, mentalnom i duševnom zdravlju; što uključuje pružanje primjerenog tretmana i liječenja vođenog najboljim interesom pojedinca uz provedbu svih mjera zaštite.

10.PRAVO osoba s autizmom na smisleno zaposlenje i stručno osposobljavanje bez diskriminacije ili stereotipa; osposobljavanje i zaposlenje treba biti u skladu sa sposobnosti i izborom pojedinca.

11.PRAVO osoba s autizmom na pristupačan prijevoz i slobodu kretanja.

12.PRAVO osoba s autizmom da sudjeluju i koriste kulturu, zabavu, rekreaciju i sport.

13.PRAVO osoba s autizmom na ravnopravan pristup i korištenje svih mogućnosti, usluga i aktivnosti u zajednici.

14. PRAVO osoba s autizmom na seksualne i druge odnose, uključujući i brak, bez iskorištavanja i prisile.

15. PRAVO osoba s autizmom (i njihovih zastupnika) na pravno zastupanje i pomoć te na punu zaštitu svih građanskih prava.

16.PRAVO osoba s autizmom na slobodu od bojazni ili prijetnji neopravdanim utamničenjem u psihijatrijske bolnice ili neke druge restriktivne ustanove.

17 PRAVO osoba s autizmom na slobodu od fizičkog zlostavljanja i zanemarivanja.

18. PRAVO osoba s autizmom na slobodu od farmakološke zloupotrebe i pogrešne primjene lijekova.

19. PRAVO pristupa osobama s autizmom (i njihovim zastupnicima) svim informacijama sadržanim u njihovim osobnim, medicinskim, psihologijskim, psihijatrijskim i edukacijskim dosjeima.
udrugapogled @ 22:39 |Komentiraj | Komentari: 0
Kontakt
  • udrugapogled@gmail.com
  • 099 236 4687 , 099 236 4686
  • Adresa
    Nedelišće 40305 M.Tita 60
  • poslovni račun : PBZ HR 44 2340009 - 1116037205
    PBZ - ČAKOVEC V.MORANDINIJA 37 IBAN: HR4423400091116037205 SWIFT: PBZGHR2X
Brojač posjeta
26856
TagCloud
Index.hr
Nema zapisa.