PARTNERI
Naj-izvor literature
http://issuu.com/RegionalniTjednik/docs/rt_295
http://issuu.com/RegionalniTjednik/docs/rt_295
Nema zapisa.
Nema zapisa.
Blog
nedjelja, rujan 6, 2009
Prezentirano na 4. kongresu Međunarodnog udruženja Autism-Europe, Den Haag, 10. svibnja 1992.

Prihvaćeno kao pisana Deklaracija Europskog Parlamenta 3/96 o pravima osoba s autizmom / Strassbourg, 9. svibnja 1996.Osobe s autizmom trebaju imati ista prava i povlastice kao i cijela europska populacija, na primjeren način i u najboljem interesu osoba s autizmom.

Ta prava treba unaprijeđivati, zaštićivati i pratiti prikladnim zakonodavstvom svake države.

Kao prava osoba s autizmom treba uzimati u obzir ona garantirana Deklaracijama Ujedinjenih naroda o pravima osoba s mentalnom retardacijom (1971.) i o pravim osoba s hendikepom (1975.), kao i drugim važnim deklaracijama o ljudskim pravima, a posebno valja uključiti ovdje navedena prava.


1. PRAVO osoba s autizmom na slobodan i ispunjen život do granica njihovih mogućnosti.

2.PRAVO osoba s autizmom na pristupačnu, nepristranu i točnu dijagnozu i procjenu.

3. PRAVO osoba s autizmom na dostupno i primjereno obrazovanje.

4. PRAVO osoba s autizmom (i njihovih zastupnika) na sudjelovanje u donošenju svih odluka koje utječu na njihovu budućnost; želje pojedinca se moraju, koliko je to moguće, utvrditi i poštivati.

5. PRAVO osoba s autizmom na pristupačno i dolično stanovanje.

6.PRAVO osoba s autizmom na opremu, pomoć i usluge podrške neophodne za njihovo puno produktivno življenje s dostojanstvom i neovisnošću.

7.PRAVO osoba s autizmom na prihod ili nadoknadu dostatnu za nabavu odgovarajuće hrane, odjeće, smještaja i zadovoljavanje drugih životnih potreba.

8.PRAVO osoba s autizmom da sudjeluju, koliko je to moguće, u razvitku i upravljanju službama koje pružaju usluge za njihovu dobrobit.

9. PRAVO osoba s autizmom na primjereno savjetovanje i skrb o njihovom fizičkom, mentalnom i duševnom zdravlju; što uključuje pružanje primjerenog tretmana i liječenja vođenog najboljim interesom pojedinca uz provedbu svih mjera zaštite.

10.PRAVO osoba s autizmom na smisleno zaposlenje i stručno osposobljavanje bez diskriminacije ili stereotipa; osposobljavanje i zaposlenje treba biti u skladu sa sposobnosti i izborom pojedinca.

11.PRAVO osoba s autizmom na pristupačan prijevoz i slobodu kretanja.

12.PRAVO osoba s autizmom da sudjeluju i koriste kulturu, zabavu, rekreaciju i sport.

13.PRAVO osoba s autizmom na ravnopravan pristup i korištenje svih mogućnosti, usluga i aktivnosti u zajednici.

14. PRAVO osoba s autizmom na seksualne i druge odnose, uključujući i brak, bez iskorištavanja i prisile.

15. PRAVO osoba s autizmom (i njihovih zastupnika) na pravno zastupanje i pomoć te na punu zaštitu svih građanskih prava.

16.PRAVO osoba s autizmom na slobodu od bojazni ili prijetnji neopravdanim utamničenjem u psihijatrijske bolnice ili neke druge restriktivne ustanove.

17 PRAVO osoba s autizmom na slobodu od fizičkog zlostavljanja i zanemarivanja.

18. PRAVO osoba s autizmom na slobodu od farmakološke zloupotrebe i pogrešne primjene lijekova.

19. PRAVO pristupa osobama s autizmom (i njihovim zastupnicima) svim informacijama sadržanim u njihovim osobnim, medicinskim, psihologijskim, psihijatrijskim i edukacijskim dosjeima.
udrugapogled @ 22:39 |Komentiraj | Komentari: 0
Kontakt
  • udrugapogled@gmail.com
  • 099 236 4687 , 099 236 4686
  • Adresa
    Nedelišće 40305 M.Tita 60
  • poslovni račun : PBZ HR 44 2340009 - 1116037205
    PBZ - ČAKOVEC V.MORANDINIJA 37 IBAN: HR4423400091116037205 SWIFT: PBZGHR2X
Brojač posjeta
26856
TagCloud
Index.hr
Nema zapisa.